Wprowadzenie do działalności gospodarczej innowacji procesowej polegającej na automatyzacji procesu wytwarzania osłonek naturalnych z jelit oraz innowacji produktowej w postaci nowego asortymentu jakim są jelita spawane

Celem projektu jest wprowadzenie innowacji procesowej polegającej na automatyzacji procesu wytwarzania osłonek naturalnych z jelit oraz wprowadzenie nowego produktu na rynek, jakim są jelita klejone, dzięki czemu produkowane osłonki będą miały jednakową, pożądaną przez producentów wędlin długość.
Wnioskodawca planuje wdrożyć w pełni zautomatyzowaną, innowacyjną linię produkcyjną do produkcji osłonek naturalnych, z jednoczesnym zwiększeniem produkcji i sprzedaży. Planowane efekty realizacji projektu w rezultacie przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej na rynku.

Wartość projektu: 7 973 634,26 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 5 537 916,62 zł